לפרטים נוספים :

חברת ארנק

10/09/2017 07:59

האם גם לכם יש חברה פרטית שמוחזקת על ידיכם בלבד ונותנת שירותי ניהול ו\או ייעוץ ?  אתם חייבים לוודא שהחברה לא נופלת בהגדרה כפי שנקבעה בחוק ההתייעלות לשנים  2017-2018.
אם אתם “חברת ארנק” צפוייה תאונת מס קשה מאוד, חשיפת המס עלולה להגיע גם עד פי 2 משעור מס החברות.

משנת 2017 חברה פרטית שקיים סיכוי שהיא “חברת ארנק” חייבת לבחון על בסיס חודשי את תמהיל ההכנסותיה עד תקופה של 48 חודשים אחורה.

משרדינו מספק ייעוץ לבדיקת החשיפה ותאונת מס אפשרית ומציאת פתרונות לבעיה.

צרו קשר

כתובתינו:

החשמונאים , 117
תל-אביב

טלפון:

03-5611223

פקס:

03-5623915

דוא”ל:

info@cpa-israel.info

תא דואר: 20324

מיקוד תא דואר: 6120202

שאלות ?