לפרטים נוספים :

זילברמינץ כספי ושות

20/08/2017 19:50

בעניין שלמה דהוקי אשר ניסה להימנע מתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסות שקיבל מחברה משפחתית בבעלותו

השאלה:

האם המל”ל חייב כדין את התובע על הכנסות מדמי ניהול שנבעו לו מהחברה , למרות שלצורכי מס הכנסתו החייבת הייתה אפס (הסבר: לחברה המשפחתית נוצר הפסד בגין אותם דמי הניהול והפסד זה קוזז מהכנסתו של התובע מדמי הניהול)?

נקבע:

בית-הדין קבע כי דמי הניהול ששילמה החברה אינם “הוצאות הקשורות במישרין בהשגת ההכנסה” (כאמור בסעיף 345(א) לחוק הביטוח הלאומי) של התובע אלא של החברה, ועל-כן לא יבואו בחשבון (ולא יהיה קיזוז מהכנסות של דמי הניהול ששולמו לו).

מנגד, נקבע כי הפסדים שנוצרו לחברה היו יכול היה התובע לקזז מהכנסות ממקורות אחרים שאינם סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה, אם היו לו כאלה.

צרו קשר

כתובתינו:

החשמונאים , 117
תל-אביב

טלפון:

03-5611223

פקס:

03-5623915

דוא”ל:

info@cpa-israel.info

תא דואר: 20324

מיקוד תא דואר: 6120202

שאלות ?