כתבות

לפרטים נוספים :
10/09/2017 07:59

חברת ארנק

האם גם לכם יש חברה פרטית שמוחזקת על ידיכם בלבד ונותנת שירותי ניהול ו\או ייעוץ ?  אתם חייבים לוודא שהחברה לא נופלת בהגדרה כפי שנקבעה בחוק ההתייעלות לשנים  2017-2018. אם אתם “חברת ארנק” צפוייה תאונת מס קשה מאוד, חשיפת המס עלולה להגיע גם עד פי 2 משעור מס החברות. משנת 2017 חברה פרטית שקיים סיכוי שהיא […]

20/08/2017 19:50

דמי ביטוח לאומי וחברה משפחתית

בעניין שלמה דהוקי אשר ניסה להימנע מתשלום דמי ביטוח לאומי על הכנסות שקיבל מחברה משפחתית בבעלותו השאלה: האם המל”ל חייב כדין את התובע על הכנסות מדמי ניהול שנבעו לו מהחברה , למרות שלצורכי מס הכנסתו החייבת הייתה אפס (הסבר: לחברה המשפחתית נוצר הפסד בגין אותם דמי הניהול והפסד זה קוזז מהכנסתו של התובע מדמי הניהול)? […]

20/08/2017 13:34

חישוב יתרת ימי חופשה לפדיון בסיום יחסים

ביום 3.5.2017 פסק בית הדין הארצי לעבודה כי עובד זכאי לפדיון חופשה , לאחר שהסתיימה העסקתו ונוסחת החישוב היא: סך ימי החופשה שנצברו בשלוש השנים האחרונות ובשנה השוטפת, פחות – מספר ימי החופשה שנוצלו בפועל בשנים אלה בלבד. סעיף 31 לחוק חופשה שנתית, התשי”א-1951 (להלן – החוק), קובע כי תקופת ההתיישנות לכל תביעה עפ”י החוק, היא […]

03/04/2017 13:47

הכנסות חוץ – הדיווח המקוצר

דיווח מקוצר על הכנסות-חוץ מי זוכר? שחובה על כל אזרח להשלים את התשלום והדיווח (דיווח מקוצר) בְּשל הכנסות-חוץ עד ליום 30.4. מהו הדיווח המקוצר? בחוק נקבעה חובת דיווח מקוצר (להלן ‘הדיווח’) על הכנסות שמקורן מחוץ לישראל כולל הכנסות פיננסיות פעם אחת בשנה. המדובר בתקנות מס הכנסה (מקדמות בשל הכנסת חוץ), התשס”ד–2004 (“תקנות הדיווח המקוצר”). עמידה […]

02/04/2017 19:57

הורשה וירושת הפסדים לצורכי מס

הפסד עסקי שלא נוצל – עבר בירושה לילדים אשר מכרו את המקרקעין עליו עמד הנכס שבגינו נוצרו ההפסדים למוריש. הילדים ביקשו לקזז את הפסדי המוריש מרווח הון המקרקעין (המקרקעין אף הם הועברו בירושה). מפסק דין בעניין האחים שרגא מול פקיד שומה שניתן על ידי המחוזי נדחה הערעור. ערעור נוסף הוגש לעליון – אך בהמלצת העליון […]

לכל הכתבות

איך מתחילים?

1

מה אתם רוצים ומה אתם צריכים ? (אבחון על)

2

איסוף מידע על הפעילות

3

 ניתוח אנליטי, פגישת עבודה!

4

קבלת החלטות וקביעת מטרות

5

חתירה להשגת כל המטרות

צרו קשר

כתובתינו:

החשמונאים , 117
תל-אביב

טלפון:

03-5611223

פקס:

03-5623915

דוא”ל:

info@cpa-israel.info

תא דואר: 20324

מיקוד תא דואר: 6120202

שאלות ?