לפרטים נוספים :

הורשה וירושת הפסדים לצורכי מס

02/04/2017 19:57

הפסד עסקי שלא נוצל – עבר בירושה לילדים אשר מכרו את המקרקעין עליו עמד הנכס שבגינו נוצרו ההפסדים למוריש. הילדים ביקשו לקזז את הפסדי המוריש מרווח הון המקרקעין (המקרקעין אף הם הועברו בירושה).

מפסק דין בעניין האחים שרגא מול פקיד שומה שניתן על ידי המחוזי נדחה הערעור.

ערעור נוסף הוגש לעליון – אך בהמלצת העליון נמשך, לאחר שהמערערים הופנו ללשון החוק בסעיף 28 לפקודת מס הכנסה האומרת “אותו אדם” ועל כן אין ליורשים על פי חוק את הזכות לכלול בגדר הסעיף את עצמם כיורשיו של המת והפסדיו.

בישראל, של 2017 עדיין אין אפשרות לרשת הפסדים

צרו קשר

כתובתינו:

החשמונאים , 117
תל-אביב

טלפון:

03-5611223

פקס:

03-5623915

דוא”ל:

info@cpa-israel.info

תא דואר: 20324

מיקוד תא דואר: 6120202

שאלות ?